Europejskie Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek w Zabrzu pod kierownictwem prof. dr n. med. Alicji Kasperskiej-Zając działające przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskało prestiżową akredytację międzynarodowej sieci GA2LEN UCARE (Global Allergy & Asthma European Network Urticaria Center of Reference & Excellence), która skupia jednostki o najwyższych światowych standardach jakości.

Certyfikat jakości przyznawany jest na dwa lata po spełnieniu 32 standardów w 5 kategoriach obejmujących m.in. organizację pracy, kwalifikacje personelu, szkolenia zagraniczne, wyposażenie pracowni, edukację, diagnostykę i leczenie pokrzywki. Ponadto w ocenie uwzględniana jest działalność naukowa. Według wizytujących Centrum ekspertów GA2LEN UCARE wszystkie kryteria jakościowe zostały spełnione w stopniu "maksymalnym" i określona jako „EXCEPTIONAL audit visit”.

Sukces Europejskiego Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek w Zabrzu jest wynikiem wieloletniej pracy całego zespołu, który tworzą indywidualności o ogromnym zaangażowaniu, których wspólną pasją jest pokrzywka.

Prof. dr med. Alicja Kasperska -Zając - Kierownik Zespołu

dr hab. med. Alicja Grzanka - Zastępca

dr med. Agnieszka Skrzypulec-Frankel - Koordynator do spraw pacjentów ze spontaniczną pokrzywką

dr Katarzyna Bieniek - Koordynator do spraw pacjentów z pokrzywką indukowaną, autoreaktywną/autoimmunologiczną i anafilaksją

dr med. Agnieszka Sikora -Żydek - Koordynator do spraw pacjentów chorych na mastocytozę, układowe zapalenie naczyń oraz nadwrażliwość słoneczną

Zapraszamy do odwiedzenia strony pokrzywka.com.pl