RZESZÓW

SZGiChP, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc,
ul. Rycerska 2,
Oddział Pulmonologii tel. 17 861 14 21 wew. 327, 17 861 14 21 wew. 301,
Oddział Alergologii tel. 17 861 14 21 wew. 360, 17 861 14 21 wew. 330