RADOM

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, Oddział Pulmonologiczny,
ul. J. Aleksandrowicza 5, tel. 48 361 49 23
 

WARSZAWA

CSK MSW, Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii,
ul. Wołoska 137, tel. 22 508 14 61, 22 508 14 47
 

WARSZAWA

IGiChP, IV Klinika Chorób Płuc,
ul. Płocka 26, tel. 22 431 21 14
 

WARSZAWA

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Oddział Kliniczny Pneumonologii i Alergologii Dzieci Starszych i Młodszych,
ul. Działdowska 1, tel. 22 452 32 04
 

WARSZAWA

SPCSK, Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii,
ul. Banacha 1A, tel. 22 599 28 51, 22 599 25 99, 22 599 25 62
 

WARSZAWA

WIM, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii,
ul. Szaserów 128, tel. 22 681 65 81