POZNAŃ

Szpital Kliniczny im. Przemienienia Pańskiego UM, Oddział Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej,
ul. Szmarzewskiego 82/84, tel. 61 841 70 61
 

POZNAŃ

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM, Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej,
ul. Szpitalna 27/33, tel. 61 849 13 42