OLSZTYN

SPZGiChP, Oddział II Pulmonologiczny z Pododdziałem Alergologii Oddechowej,
ul. Jagiellońska 78, tel. 89 532 29 27