LUBLIN

SPSK Nr 4, Klinika Pneumologii, Onkologii, Alergologii,
ul. dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 81 724 44 31, lekarz 81 724 44 33
 

LUBLIN

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SPZOZ, Oddział Alergologii i Chorób Płuc,
Al. Kraśnicka 100, tel. sekr. 81 537 47 71, ord. 81 537 47 74