KOSZALIN

SZGiChP, Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc,
ul. Niepodległości 44/48, tel. 94 342 20 51
 

SZCZECIN

Specjalistyczny Szpital, Oddział III Gruźlicy i Chorób Płuc,
ul. A. Sokołowskiego 11, tel. 91 442 72 60