GŁUCHOŁAZY

SPZOZ Oddział Pulmonologii z Odziałem Chemioterapii,
ul. Lompy 2, tel. 77 400 93 16, 77 439 25 88, 77 439 25 88