CHRZANÓW

Szpital Specjalistyczny, Oddział Pulmonologii,
ul. Topolowa 16, tel. 32 624 73 44, 32 624 73 54, 32 624 73 43
 

KRAKÓW

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla, Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii,
ul. Skarbowa 4, tel. 12 633 00 03
 

KRAKÓW

SPZOZ Szpital Uniwersytecki, Oddział Pulmonologii,
ul. Skawińska 8, tel. sekr. 12 430 51 47, tel./fax 12 432 56 00
SPZOZ Szpital Uniwersytecki, Oddział Alergii i Immunologii,
ul. Skawińska 8, tel. 12 430 53 14, 12 430 53 72
 

KRAKÓW

SPZOZ Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Ambulatorium Alergologiczne,
ul. Śniadeckich 10, tel. 12 424 88 91, fax 12 424 88 98